Welcome Guest: Login | Register It is currently Wed Jun 29, 2022 6:57

Board index Public แจ้งปัญหา ฉบับที่ 94 แต่ระบุเป็นฉบับที่ 93(หน้าแรกใต้บรรทัดนิตยาสาร..)

กระดานรับแจ้งปัญหาต่างๆ เช่น คำผิด, แจ้งข้อบกพร่องในการแสดงผลที่หน้า web
หรือ ไม่ได้รับอีเมล์ของธรรมะใกล้ตัว

ฉบับที่ 94 แต่ระบุเป็นฉบับที่ 93(หน้าแรกใต้บรรทัดนิตยาสาร..)

Postby Suphan on Wed May 19, 2010 12:58

เรียน บรรณาธิการผู้ดูแลเวบไซต์

ปกติผม ดาวน์โหลด มาลิงค์ของเวบบริษัทประจำ(4-5 เดือนที่ผ่านมา)
เลยต้องสังเกตว่า แต่ละไฟล์ฉบับที่เท่าไหร่

พบว่าฉบับที่ 94 แต่ระบุเป็นฉบับที่ 93(หน้าแรกใต้บรรทัด นิตยาสาร ธรรมะใกล้ตัว)

เพื่อทราบครับ

สุพรรณ
Suphan
 

Return to แจ้งปัญหา

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron